Werkwijze


Gefaseerde werkwijze

CNB werkt efficiënt en stapsgewijs naar uw eigen ‘Climate Neutral Building’. Elk proces en elke samenwerking is uniek, daarom geven wij elke stap van het proces samen met u vorm. Dit doen wij op basis van de volgende uitgangspunten: zo simpel als mogelijk met slimme duurzame en waar mogelijk innovatieve oplossingen. We werken graag samen in bouwteams met scherpe, maar reële budgetten, open boeken en wederzijds vertrouwen en begrip.

 

-Met aandacht voor duurzame samenwerking ontwikkelen we samen een visie op huisvesting en vertalen dit naar een concreet  concept, inclusief de financiële overzichten en een compacte businesscase.

-We begeleiden het maken van prestatieafspraken over bv. energie en onderhoud.

-We begeleiden de gehele aanbesteding, inclusief passende en gefaseerde contracten.

-We begeleiden het proces tot en met de realisatie: we bewaken de kwaliteit, het nakomen van gemaakte afspraken en de financiën.

-Na de realisatie bewaken we de gemaakte prestatie afspraken over dat wat nodig is voor een duurzaam gebruik.