Experts CNB

Samen kom je verder en wij werken samen met diverse experts om de integrale concepten te ontwikkelen. Hierbij sturen wij op de eindwaarde voor gebruikers op basis van levensduur analyse en kosten, zoals Life Cycle Costing, Life Cycle Analysis, Total Cost of Ownership. Op de website zijn de voorbeeldprojecten genoemd, hieronder een korte toelichting van de diverse experts waarmee wij samenwerken:


Drs. Gert-Jan ten Hoor

Als onafhankelijk adviseur en ondernemer al meer dan 15 jaar actief in de wereld van maatschappelijk vastgoed. Van programma’s van eisen, beleid- en haalbaarheidsonderzoeken tot integraal projectmanagement, beheer, exploitatie en management van multifunctionele accommodaties. De laatste jaren o.a. betrokken geweest bij mfa’s zoals het Eemhuis in Amersfoort, De Veste in Borne en ’t Berflo in Hengelo. Daarnaast is hij vanaf het eerste uur betrokken geweest bij het Programma van Eisen van Frisse scholen van RVO. Hij is tevens actief expert-lid van het landelijke platform Bouwstenen voor Sociaal en heeft meegewerkt aan diverse publicaties. In zijn vrije tijd is hij betrokken bij de leefbaarheid op het platteland als LAG-lid voor de Europese Leader projecten.


Ir. Lowie Looijen

Lowie Looijen is een adviseur huisvesting en duurzaamheid met een ruime ervaring op het gebied van duurzaamheid, huisvestingsadvies en energieadvies in de gebouwde omgeving. Hierbij is hij als adviseur betrokken geweest bij een breed scala aan projecten, waaronder kantoorgebouwen, theaters, hotels, zorginstellingen, basisscholen en stations. Ook is hij in de afgelopen twintig jaar voortdurend betrokken geweest bij de ontwikkeling van bekende beleidsinstrumenten en publicaties op het gebied van duurzaamheid, zoals de nationale pakketten duurzaam bouwen, de criteria voor duurzaam inkopen voor de overheid en het programma van eisen voor “Frisse Scholen”. Lowie is een gedreven adviseur die vanuit een brede inhoudelijke expertise er altijd naar streeft om in projecten die ene stap verder te zetten.


Ing. David Meijer

David Meijer is al 20 jaar bouwkostenadviseur en heeft sinds 2004 een eigen bedrijf voor bouw- en exploitatiekosten. Het bureau adviseert over kosten van bouwprojecten in alle fasen van ontwikkeling waarbij installatiekosten een vanzelfsprekend onderdeel zijn. Een aantal bekende projecten zijn het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, de architectencompetitie van het Internationaal Strafhof en de renovatie van het Ministerie van Landbouw (tegenwoordig het ministerie van ELI). Sinds 2008 is zijn werkveld uitgebreid met rekenwerk aan de exploitatiekant van gebouwen waarbij met name op energiekosten en onderhoudskosten sterk kan worden ingezoomd. Hiermee is David in staat te adviseren over levensduurkosten van gebouwen. David was in het verleden bestuurlijk actief als redacteur, bestuurslid en aansluitend voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Bouwkostendeskundigen (NVBK), waarvan hij inmiddels erelid is.


Ing. Rinie van den Bos

Na een loopbaanontwikkeling tot commercieel directeur bij een middelgroot aannemersbedrijf is Rinie van den Bos in 2007 als zelfstandig bouwconsultant een nieuwe weg ingeslagen. Inmiddels heeft hij 10 jaar ervaring als bouwprojectmanager, bouwconsultant en bouwkostenadviseur bij hoofdzakelijk maatschappelijk vastgoed vraagstukken. De laatste jaren is zijn werkveld hierbij deels verschoven, waarbij hij ook op het gebied van gebruikersmanagement opdrachtgevers en huurders heeft begeleid bij het optimaal inrichten van hun huisvestingsbehoefte. Vanwege zijn ruime kennis en ervaring bij het uitvoerend bouwbedrijf vertaalt hij zijn advisering in alle fasen van het bouwproces naar praktijkgerichte en kostenbewuste oplossingen. Rinie van den Bos is lid van de Nederlandse Vereniging Bouw Kostendeskundigen (NVBK).


Ing. Carlien Hoedemaker-Bos

Carlien is sinds 10 jaar werkzaam als adviseur, projectleider en programmamanager binnen het thema duurzaamheid. Haar kracht ligt op het samenbrengen en verbinden van meerdere partijen, zoals overheden, semioverheden, commerciële bedrijven en particulieren. Voorbeelden zijn het programmamanagement Lokale Energietransitie in het aardbevingsgebied en de Cleancampagne, een samenwerkingsverband tussen de overheid en het MKB. Sinds 2016 werkt Carlien zelfstandig als strategisch adviseur, is zij associé van Natuur en Milieu Overijssel en werkt zij samen met CNB. Naast haar advieswerk heeft Carlien een professionele dressuurstal in Zenderen.