Aanbesteding en Bouw Management


Vanuit de conceptontwikkeling ontzorgen wij de opdrachtgever door het aanbestedings- en selectieproces te managen om tot een optimaal team te komen voor het betreffende concept en de bouwopgave. Tijdens de bouw blijft het concept en de meerwaarde voor de eindgebruiker centraal staan en ontschotten wij de bouwkolom zo maximaal mogelijk. Integraal ontwerpen, BIM en werken met service voor de eindgebruiker als doel. Voorbeelden van opdrachtgevers van aanbesteding en bouwmanagement zijn:

 

Gemeente Hengelo, Liander, Bouwmanagementbureau Amsterdam, gemeente Westervoort.