Innovatiepartnerschap


Samen met onze opdrachtgevers maken we een afweging welke aanbesteding het beste past bij de vraag. Een nieuwe wettelijke mogelijkheid is het innovatiepartnerschap om op basis van co-creatie de vraag samen met de markt zo optimaal mogelijk te onderzoeken en te ontwikkelen. Een interessante vorm als het om nieuwe producten en optimalisatie van bestaande producten gaat. Samen met het landelijke expertisecentrum aanbesteden Pianoo (RVO) maken wij deze aanbestedingsvorm toepasbaar op maatschappelijk vastgoed.

Links partners:

De Groene Stroom

Novel T

Pianoo