Onderhoud en Service Management


Om onderhoud en service optimaal uit te voeren dienen deze uitgangspunten te worden opgenomen bij de uitvraag aan de markt vanaf de initiatieffase van projecten. Wij sturen op levensduur en levensduurkosten (life cycle costs en total cost of ownership) en stellen een integrale vraag aan de markt. Niet alleen maar het leveren van een product, maar juist ervoor zorgen dat het product van meerwaarde blijft voor de eindgebruiker. Producten kunnen al dan niet in eigendom worden overgenomen, zolang gebruikers maar gegarandeerde prestaties en service hebben.